سرفصل دوره طراحی وب پیشرفته

java script:


اشاره به مفاهيم برنامه نويسي سمت - Client و Server
یاد آوری تگ های مهم HTML
-توضیح کاربردهای Java Script در برنامه نويسي سمت مشتري و خلق صفحات وب پویا .
-آشنایی با چگونگی تعريف وكاربرد متغيرها
- دستورات شرطي و حلقه ها
- تعريف و كاربرد توابع در Java Script
- كار با پنجره ها و آشنايي با متدهاي مربوط به آن
- كار با تصاوير، Rollover ها ، قاب ها Frameset و لينک های Hyperlink
- کار با فرم ها و معتبرسازي فرم در سمت مشتري
- آشنايي با متدهاي مربوط به تاریخ وساعت
- آشنايي با رویدادهای مربوط به ماوس، صفحه كليد، فرم و پنجره

 

1

Asp ,VB Script

روش اجراي صفحات Asp
طریقه تنظیم وبه کارگیری iIIs
تعریف سايت در Dream Weaver و تعيين نوع سند Document Type
مشخص كردن پوشه Local و Testing Server و Remote Server - Dream Weaver
آشنايي با تابع Response write و چگونگي كاربرد برچسب های HTML در صفحات ASP
متغيرها در VB Script و كاربرد ثابت ها وآرایه ها
آشنایی با عملگرها و تقدم آن ها. آشنايي با ساختارهای كنترلري و دستورات شرطی و حلقه ها
استفاده از توابع و زير روال هاي تعريف شده توسط كاربر - * در تمام موارد فوق صفحات ASP در محيط Dream Weaver پياده سازي مي شوند.
آشنايي با مفهوم اشياء، خصوصيات و متدها، آشنایی با اشیاء Response و Request و كاربردهاي آن ها .
آشنایی با روش های ساخت واستفاده از كروكي ها .
آشنایی با متغیرهای Session و کاربردهای آن ها
کار با بانک هاي اطلاعاتي ايجاد Connection و تعريف رشته ارتباطی
استفاده از SQL Recordset و متدهای شی ء Oledb Recordset برای حرکت روی ركوردها و حذف و اضافه و اصلاح كردن ركوردها
پياده سازي موارد فوق درپانل Application در محیط Dream Weaver در برگه های ,Database ,Binding Server Behavior ، نمايش Recordest ها، جست وجوي ركوردها.

2