تماس با ما


  مراکز
 تلفن تماس
 تلگرام نقشه 
     مرکز شریعتی: مشهد، سه راه ادبیات، مجتمع دکتر علی شریعتی
051-38430024
 
  مرکز نوجوانان: مشهد، جنب مجتمع دکتر شریعتی
 051-38457798
  مرکز اندیشه: مشهد، شهرک غرب، انتهای اندیشه 83
 051-36208188
 
  مرکز وکیل آباد: مشهد، بین وکیل آباد 7 و 9، پلاک 51
 051-36050252
  مرکز نیشابور: نیشابور،خیابان 15 خرداد، 15 خرداد 8، پلاک 118
051-43339016
 
  مرکز کاشمر:بلوار سیدمرتضی
 051-55250810
 

 

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn