تقویم آموزشی مرکز شریعتی - سال 99
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn